შპს „მალტისოფტი“

ჩვენს შესახებ

შპს „მალტისოფტი“ ტელეკომუნიკაციის ბაზარზე ოპერირებს ოპტიკური ინტერნეტ მომსახურების მიმართულებით, გავლილი აქვს საქართველოს მარეგულირებელ კომისიაში ავტორიზაცია ინტერნეტ მომსახურების მიმართულებით 21-02-2019 წლიდან.

ინტერნეტ მომსახურების ტარიფები იურიდიული პირებისათვის:

პაკეტი: „მარტვ ტვ“
50 მბ/წმ სიჩქარის გლობალური და ლოკალურ (საქართველო) ოპტიკური ინტერნეტ - 590 ლარი დღგ-ს ჩათვლით